Mu

Mu
2022 Aconcagua Records

Mu

Canciones

1. Mu shin
2. Gritos de Babel
3. Mu
4. Cobalto azul
5. Epicentro Tokio
6. Mirando el muro
7. La decisión del enjamble
8. Shigin
9. Onshirazu
10. Hikikomori
11. Dame tu kif